Finlands Svenska Gröna

Grön politik på svenska!

Nyheter

Våra kandidater till partiledningen

På föreningens vårmöte valde Finlands Svenska Gröna sina kandidater till Gröna Förbundets partiledning. Mötesdeltagarna gladde sig åt att kunna erbjuda många kompetenta svensk- och tvåspråkiga politiker till partiets olika förtroendeuppdrag. Till valet av vice...

Grifis nya sidor

Vi har nu en uppdaterad hemsida och här kommer vi att fylla på med nyttig information angående grön politik på svenska. Hit kommer länkar till De Grönas svenskspråkiga material, Grifis aktuella händelser och naturligtvis en presentation av svenskspråkiga kandidater i...

Kalender

Grifi i sociala medier

Alla behövs när en bättre framtid ska byggas.

Medlemskap i de Gröna är ett sätt att ta ställning till det som sker i världen. Kom med!