Finlands svenska Gröna c/o De Gröna Fredriksgatan 33 A, 2. vån 00120 Helsingfors

ORDFÖRANDE

René Söderman 
rene.soderman@degrona.fi
+358 44 333 7872

STYRELSE

Teppo Heiskanen, skattmästare 
Juha Kajander, ledamot
Timo Sarojärvi, viceordförande
Harriet Zilliacus, medlemsansvarig