FINLANDS SVENSKA GRÖNA – grifi

Finlands svenska Gröna, eller Grifi som det kallas i dagligt tal, är ett kontaktorgan för svenskspråkiga personer med gröna intressen. Grifi arrangerar träffar, diskussioner och stöder Gröna förbundets svenska kandidater i olika val. Föreningens medlemmar är enskilda personer från hela Finland.