INFoRmATION OM KOMMANDE VAL

KOMMUNALVALET ARRANGERAS DEN 9 APRIL 2017

Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. I början av 2016 finns det 297 kommuner i fastlandet och 16 kommuner i landskapet Åland.Vid kommunalvalet väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. I Finland finns 296 kommuner på fastlandet och 16 kommuner i landskapet Åland. Valdag är den 9 april, förhandsröstningen pågår mellan den 29 mars och 4 april i Finland och mellan den 29 mars och 1 april i utlandet. Valbar till kommunens fullmäktige är en person som har kommunen som hemkommun. Mera information finns på justitieministeriets webtjänst www.vaalit.fi.

TILLSAMMANS

De Gröna vill tillsammans med dig och andra människor bygga en hållbar framtid. Därför väljer vi försvara löftet om välfärden – löftet som detta land har gett våra barn generation efter generation. Regeringen skär ned på välfärden och utbildningen av våra barn. Den vänder ryggen till vår gemensamma miljö och kommande generationer. I kommunerna kan man välja annorlunda. Kommunerna har stor makt i Finland. Kommunerna kan besluta om en annan riktning och ge hopp om en bättre morgondag. Vi vill försvara det som är värdefullt med hållbara reformer. Tillsammans kan vi göra det.

Tillsammans kan vi trygga utbildningen, värna om naturen, skapa sysselsättning och bekämpa fattigdom.

UNDERSTÖD TILL GRÖNA LOKALFÖRENINGAR

I kommunalvalet understöder Grifi partiets lokalföreningar som arrangerar en valdebatt eller motsvarande publikevenemang på svenska. Understödet är maximalt 500 euro/förening. Totalt delar Grifi ut 1500 euro för detta ändamål.

Sänd en fritt formulerad ansökan med uppgifter om evenemanget:
– tid och datum
– plats
– programvärd/konferencier
– programmet i korthet
– deltagare  i programmet
– budget för evenemanget
– kontaktperson / producent
– kontaktuppgifter

1. Evenemanget bör presenteras i första hand på svenska. Deltagarna i programmet bör kunna uttrycka sig på svenska. Publiken kan ställa frågor även på finska.
2. Det skall framgå att  evenemanget arrangeras i samarbete med Finlands svenska Gröna.
3. Understödet kan användas till annonsering av evenemanget, platshyra, traktering (ej alkohol), transport och dylikt. Understödet betalas mot redovisning av evenemangets kostnader.
Sänd ansökan så snabbt som möjligt, dock så att den når oss på Grifi senast fredagen 17 mars 2017.
E-post: rene.soderman@degrona.fi.