Finlands svenska gröna

Finlands svenska Gröna r.f. - Grifi

Grifi är en samlande rörelse för svenskspråkiga personer med gröna intressen. Vi arbetar på svenska och befrämjar partiets strävanden att nå ut till allmänheten på svenska. 

De Gröna finns till för att trygga framtiden. Vi vill rädda miljön, vi vill värna om arternas mångfald, naturens skönhet, den rena luften och vattendragen. Vi vill rädda människorna, göra slut på fattigdom och elände, uppnå verklig jämlikhet och jämställdhet, ge alla frihet att vara sig själva. Vi vill rädda politiken, låta människorna själva bestämma, komma åt korruptionen, och tillåta allas åsikter att höras.

TILLSAMMANS BYGGER VI EN BÄTTRE MORGONDAG.

Medlemskap i De Gröna är ett sätt att ta ställning till det som sker i världen. Kom med!